www.sluzby.cz s.r.o.

Ondru jsme si najali jako konzultanta pro celkový redesign www.sluzby.cz a obsahovou rekonstrukci. Svými znalostmi a zkušenostmi z prostředí internetu se velkou měrou podílel na dalším vývoji. Jeho přístup k práci je neocenitelný, konzultace nám poskytoval po celou dobu vývoje, často i nad rámec dohodnutých služeb.

Jako malou náplast na jeho časovou „zneužitelnost“ jsme přislíbili lekce při jeho touze stát se violoncellovým virtuosem. Pokud máme z prostředí internetu někoho doporučit pro použitelnost webů a webových aplikací, optimalizaci textů a marketingová doporučení, je Ondřej prvním, kdo nás napadne.

Petr a Tomáš Prause

tvůrci projektu

www.sluzby.cz s.r.o.


Seznam.cz a.s.

Ondra nám velice ochotně pomohl se sbíráním dat pro testování některých algoritmů našeho vyhledávače. Je evidentní, že se velmi dobře orientuje v problematice SEO – optimalizace pro vyhledávače.

Na Seznamu teď pravidelně čteme Ondrův blog, abychom se dozvěděli zprávy z terénu a jeho profesní weblog, kde publikuje kvalitní články z oblasti internetového marketingu.

Dušan Janovský

vedoucí produktového týmu vyhledávání

Seznam.cz a.s.


ČESKÝ KLUB SPOTŘEBITELŮ s.r.o

Spolupráce s Ondřejem formou konzultací funguje báječně. Sešli jsme se na schůzce v přátelském duchu, kdy jsme našli během několika hodin mnoho praktických řešení jak se pohnout z místa. Následně nám Ondřej vypracoval příručky se srozumitelnými motivačními texty pro naše obchodníky i zákazníky.

Velmi oceňuji Ondřejovu pružnost a schopnost rychle pochopit problémy u nás spojené s realizací nového projektu. To jsou vlastnosti, o které se dá vždy opřít. Díky spolupráci s Ondřejem, jsme byli schopni zakotvit náš nový projekt „ČKS“ v našem byznys plánu a nyní se již mnohem snadněji dostáváme, k úspěšnému dokončení fáze příprav. Ondřejův pohled na věc je pro nás vždy přínosem a v budoucnu jeho invenci určitě znovu rádi využijeme.

Kamil Dolinek

jednatel

ČESKÝ KLUB SPOTŘEBITELŮ s.r.o


IDG Czech, a.s.

Ondřej Baar s redakcí PCWorldu spolupracoval nejen jako autor oblíbených článků o problematice programování webů, využití PHP a MySQL, ale prakticky se podílel i na tvorbě webových stránek pro vydavatelství IDG, u nového projektu televizního zpravodajství IDGTV.

Na naše požadavky dokázal pružně reagovat, doporučit řešení, které redakci vyhovovalo jak z hlediska funkčnosti, tak možností pozdějšího rozšíření stránek.

Václav Maletinský

Šéfredaktor časopisu PC-World a IDGTV

IDG Czech, a.s.


Vanda a Jan Marjovi – Lotos Restaurant

Pana Baara jsme si najali, protože jsme už nevěděli kudy kam. Reklamě a marketingu nerozumíme, takže pro nás bylo velice těžké zvolit, co je pro naši restauraci to nejlepší. Navíc jsme měli každý den návštěvu z různých novin, časopisů a rádií a samozřejmě všichni tvrdili, že ta jejich reklama je to nejlepší.

Takže, aby jsme neudělali krok vedle, najali jsme si nestranného poradce. Díky panu Baarovi jsme zjistili, kde máme velké mezery, co máme spravit a jak máme dále postupovat. Taky nás informoval, jaké máme možnosti propagace, ze kterých si podle našich finančních prostředků můžeme vybrat. Nyní jsme si stanovili krátkodobé a dlouhodobé cíle, díky kterým budme budovat naše jméno.

Vanda a Jan Marjovi – Lotos Restaurant

Majitelé restaurace

www.lotosrestaurant.cz